Copy Sms

  • Aap (SAW) Ne Farmaya: Allah (Namaz Ki) Pahle Saff Walo Par Rahmat Bhejta Hai Aur Farista Unke Liye (Rahmat Ki) Duwa Karta Hai (Abu Dawood 664)

  • Whatsapp
Powered by Blogger.