Copy Sms

  • Âpka “MUSKURANÔ har róz hó, Kàbhi chehrà“KAMAL” to kàbhi “ROSE” hó, 24 ghànte “KHUSHI” 365 din “MAUJ” ho, Bàs àisa hi din àpka hàr “ROZ” hó. Góód Mórning

  • Whatsapp
Powered by Blogger.