Copy Sms

  • Chand ko bheja hai paharedar, Taro ko saupa hai nigarani ka kam, Rat ne jari kiya farman, Sare sweets dream bas apake naam. Good Night!

  • Whatsapp
Powered by Blogger.