Copy Sms

  • Gabbar-hag basanti hag. Viru-nahi basant nahi,In kutto k samne mat hagna,Inke pass pani nahi hai,Ye tujhse hagwayenge aur mujhse teri GAND chatwayengeb

  • Whatsapp
Powered by Blogger.