Copy Sms

  • gabbar-hag basanti hag. Viru-nahi basant nahi,In kutto k samne mat hagna,Inke pass pani nahi hai,Ye tujhse hagwayenge aur mujhse teri GAND chatwayenge.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.