Copy Sms

  • Gul ko Ghulshan Mubarak.. Shair ko Shahiry Mubarak.. Chand ko Chandni Mubarak.. Ashiq ko uski Mehbooba Mubarak… Hamari taraf se aap ko … Naya Janam Din Mubarak

  • Whatsapp
Powered by Blogger.