Copy Sms

  • “Muhammad” Kitna piyaara naam hai moo Se pura nikalta nahi Aur Hont ek dosre ko 2 dafa Chum laite hain. (try it)!

  • Whatsapp
Powered by Blogger.