Copy Sms

  • Oopar aasman hai Niche sagar hai, Aur ek bander isse Shayri samaj kar parh raha hai

  • Whatsapp
Powered by Blogger.