Copy Sms

  • Patni- Jante ho maine 20 somwar ke upwas kiye tab jakar tumhein paya hai. Pati- Ye sab nahi karti to kya hota. Patni- Tumse bhi koi gaya guzara milta

  • Whatsapp
Powered by Blogger.