Copy Sms

  • ped se patte girte hai, udhanewala koi nahin, pyar toh sabhi kartain, lekin nibhanewala koi nahin.

  • Whatsapp
Powered by Blogger.