Copy Sms

  • Roz subha hum karte hain pyar se unhe good morning… Woh aise ghoor ke dekti hain jaise 0 errors aur 5 warning…

  • Whatsapp
Powered by Blogger.